Областният управител участва в заседание на Комитета за наблюдение на програма „Транспортна свързаност“

Областният управител Йорданка Костадинова днес и утре – 22 и 23 ноември 2023 г., участва в Третото заседание на Комитета за наблюдение на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. в качеството си на член на Комитета от Североизточен район.

В рамките на двата дни пред членовете на Комитета за наблюдение Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ще представи информация за изпълнението на проектите в железопътния сектор, на които НКЖИ е бенефициент. Доклад с информация за проектите в пътния сектор ще представи и Агенция „Пътна инфраструктура“, на които АПИ е бенефициент. За изпълнението на проекти в секторите си ще информират и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Всички държавни структури ще отговарят на въпроси на членовете на Комитета за наблюдение след представяне на информация за изпълнението на проектите и статус на проекти по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

През втория ден от заседанието ще бъде направен обобщен анализ на статуса на изпълнение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., приключване на големите проекти. Заседанието ще продължи със запознаване на членовете на Комитета за наблюдение със статуса на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. и представяне на процедура за подпомагане на интермодални оператори, която след обсъждане ще бъде подложена на гласуване.

Управляващият орган на Програмата ще представи за обсъждане Интегрирана годишна работна програма на програма „Транспортна свързаност“ за 2024 г., която членовете на Комитета за наблюдение ще гласуват за изпълнение.
Актуално

съобщение

анкета