Живко Желязков присъства на заключителния етап на проект на Община Шабла, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ

Днес в Община Шабла се проведе заключителна пресконференция по Проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”, финансиран по Договор № 81781/17.07.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

На събитието присъства заместник областният управител Живко Желязков. Общата цел на проекта, който е с водещ партньор Община Шабла е подобряване  устойчивото използване на културното наследство – културата „Хаманджия“ в българския и румънския Добруджански регион чрез общи усилия и действия по опазване и валоризация на културното наследство на Хаманджия с оглед разработването на съвместен интегриран туристически продукт „Хаманджия“ „и съвместното му популяризиране и управление.

Пред присъстващите накратко бе представена културата Хаманджия, открита на Големия остров от проф. Хенриета Тодорова. Сред любопитните факти, които бяха поднесени от историка Иван Вайсов е, че културата Хаманджия е по-стара от древна Троя, както и това, че откритото при разкопките на Големия остров обработено злато е по-старо от находките, намерени във Варненския некропол.

В рамките на проекта са извършени редица дейности по социализацията на Големия остров наречен , изграждане на Информационен център, стана ясно още по време на представяне на дейностите.

Освен изследване на културата Хаманджия в трансграничния район, сред специфичните цели на проекта са разработване на съвместен интегриран туристически продукт „Хамандижя“, вкл. съвместен туристически маршрут и иновативни туристически услуги, базирани на ИКТ, както и подобряване на привлекателността на община Шабла като туристическа дестинация и Черна вода, Румъни.

Иновативното на проекта е, че културното наследство на културата Хаманджия в българския и румънския район на Добруджа, ще бъде представено чрез модерни средства за популяризиране и разпространение  - с виртуална обиколка на обектите от съвместния туристически маршрут Хаманджия – „Археологически парк Дуранкулак – Хаманджия“ в община Шабла и Център Хаманджия в град Черна вода чрез 3D цифрова реконструкция на обектите и безплатни приложения за смартфони за туристическия маршрут Хаманджия. Виртуалната обиколка е уникално и незабравимо ИТ-базирано средство за възприемане на културното наследство на Хаманджия. Предвидената услуга за експериментална археология за методите на Хаманджия – Работилница за мислители е нова и оригинална и по отношение на практическите дейности.

Партньори по проекта са Община Шабла, Р България и община Черна вода, Р Румъния. Той е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в рамките на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България. Общият бюджет на проекта е в размер на 1 494 037.68 Евро, от които 85% в размер на 1 269 932.02 Евро се осигуряват от ЕФРР.
Актуално

съобщение

анкета