Областният управител ще ръководи заседание на Регионалния съвет за развитие

prev next

      На заседанието ще се приеме Годишната индикативна програма за 2010 г.,  в която са заложени дейностите на Съвета и тяхното обезпечаване. Ще бъде обсъден и Годишният доклад за изпълнението на Регионалния план за развитие на СИР за периода 2007-2013 г.

     В работата на форума ще вземат участие представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,  областните управители на областите, включени в Североизточен район /Добрич, Варна, Шумен и Търговище/, представители на общините от четирите области, включени в района и представители на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. 

 
Актуално

съобщение

анкета