Номинация на областния управител спечели награда на проект, развиващ интелигентния туризъм

Инж. Диана Иванова, която бе номинирана от областния управител Йорданка Костадинова за участие в националния конкурс за годишните награди на проекта SMARTOURISM.BG спечели отличие. Това съобщи областният управител, която участва по покана на организаторите в провеждащата се днес и утре в столицата Шеста национална конференция. При получаването на Плакета Й. Костадинова благодари за отличието и признанието за качеството на образованието в сферата на туризма, което дават преподавателите от професионалните гимназии по туризъм и в частност в ПГ "П. Яворов" в Добрич.

Проектът SMARTOURISM.BG стартира през 2015 г. с цел изследване на практиките и предизвикателствата пред управлението на знанието в туризма в България. В рамките на проекта се организира ежегодна национална конференция, посветена на интелигентния туризъм, където се представят резултати от изследвания, дискутирани предизвикателства и добри практики. И тази година конференцията се организира в партньорство с Министерството на туризма, Националния борд по туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Граждански институт, ПроАктивни Решения и ПроАктивен Персонал, Стопански факултет и Геолого-Географски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", Архитектурния факултет и Строителния факултет на УАСГ.

Номинации в 13 категории се подаваха до 17.00 часа на 16 ноември т.г.

Йорданка Костадинова изпрати номинацията на инж. Диана Иванова от ПГ по туризъм "П. Яворов" - Добрич, която е учител по професионална подготовка с 33-годишен стаж, автор и съавтор на учебни планове, програми и помагала и има принос в разработването на учебните планове за дуално обучение по професии "Готвач" и "Ресторантьор".
Актуално

съобщение

анкета