„Заедно – социално отговорни”

 

     Участие в събитието взеха представители на МТСП и техни структури в областта, представители на Търговско- промишлената палата в Добрич, общини, работодателски организации, синдикати, НПО. Гост от Румъния бе Андреа Бароти от Камарата за търговия, индустрия и навигация в Констанца, която сподели опит в сферата на отговорното предприемачество в северната ни съседка.

     В кратко експозе Христина Митрева открои приоритетите на борсата, която протича под мотото "Заедно - социално отговорни". В основата на тази инициатива стои въпрос, който в условията на криза придобива все по-голямо значение и популярност - бизнесът и отговорността му пред обществото за постигане на икономически и социален просперитет.

     Христина Митрева отбеляза, че конкретният форум е една от възможностите да се намерят пресечни точки и общи интереси между гражданските и бизнес организациите за бъдещо сътрудничество в интерес на обществото.

     Подчертано бе, че в момента е необходимо всички да си дадат ясна сметка за промените в бизнеса, в чиято основа стои взаимодействието между постигнати икономически и социални цели, нови подходи за развитието на предприятията, чрез проява на социално отговорно поведение. По думите на Христина Митрева, осъзнаването на необходимостта от промяна в тази насока, е знак за зрялост на мениджмънта и  умение да се управлява промяната, да се насочва правилно. Тя  изрази убеденост, че в страната вече има доста добри практики в тази насока и допълни, че популяризирането им и превръщането им в основа за бъдещи действия, ще бъде част от усилията на правителството за създаване на необходимата благоприятна среда.

     Конкурентноспособността на предприятията у нас все повече зависи от социално отговорното предприемачество, от осъзнаването на възможните начини, по които дадена компания може да подобри бизнеса си и да стане той печеливш, като се развива по разумен начин, заяви Хр. Митрева. 
Актуално

съобщение

анкета