Среща на областните управители с министъра на околната среда и водите

prev next
 

     На срещата, която ще се проведе в Министерски съвет, ще бъдат обсъдени предложенията на областните управители за промени и усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с осъществяването на функции и правомощия в областта на околната среда и водите.

     Направените до момента предложения, са в следните направления:

  1. Прецизиране на разпоредбите на Закона за водите, свързани с поддържане на проводимостта на речните легла.
  2. Преминаване на определени функции на  областния управител /визирани в Закона за водите/ към директорите на басейновите дирекции.
  3. Регламентиране правомощията на областния управител за реализиране на регионалната политика по опазване на околната среда.

  Предложенията на Областния управител на Област Добрич, са внесени в МОСВ със съгласувателно писмо на  Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите на 5 март 2010 г.

 

 
Актуално

съобщение

анкета