Областна комисия по безопасност на движението проведе заседание

prev next

Днес – 25.10.2023 г., Живко Желязков, изпълняващ функциите на Областен управител, съгласно Заповед № ЧР-04-25/26.09.2023 г., свика и проведе заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата. В него участваха представители на общините, Областно пътно управление, Регионално управление на образованието и ОД МВР. В заседанието чрез видео връзка участва и експерт от Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата. По първа точка от дневния ред представителите на различните институции докладваха за извършените подобрения по общинската и републиканска пътни мрежи с цел подобряване безопасността на движение. По втора точка се коментираха провеждащите се гонки в късните вечерни и нощни часове, както и преминаването на тежкотоварни автомобили през населени места.

От Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата /ДАБДП/ обърнаха внимание на представителите на общини да се извърши проверка на техниката за зимно поддържане, тъй като често има смесване на предназначената за ремонти и тази за зимно поддържане. От ДАБДП напомниха, че освен с неравности и повдигнати пешеходни пътеки, общините имат и други възможности, описани в наредба, с които биха могли да противодействат на високата скорост в населени места. Сред отправените препоръки бе и съвет към Регионално управление на образованието – да се напомни за обезопасяването на учители и персонал в училищата за ползването на светло отражателни елементи, както и това, че на своята страница ДАДБП има видео теми, третиращи безопасността на движение. По отношение на тежкотоварния трафик  сред направените препоръки бе изграждането на буферни паркинги в близост до граничните пунктове и областния център, като бе споделено, че тази дейност е сред заложените в 3-годишния план на АПИ – 2024-2026 г. По проблема с т. нар. гонки бе споделено мнение за увеличаване на видеонаблюдението и по възможност включване на още структури на МВР в контрола.

С изчерпване на дневния ред Ж. Желязков закри заседанието.
Актуално

съобщение

анкета