Живко Желязков приветства работодатели и търсещи реализация на пазара на труда

prev next

Живко Желязков, изпълняващ функциите на Областен управител, съгласно Заповед № ЧР-04-25/26.09.2023 г., днес бе гост на две събития, провеждащи се в Добрич. Ж. Желязков присъства на провеждащата се днес трудова борса, като в приветствието си към участниците пожела на работодателите да намерят точните специалисти, нужни за дейността си, а за търсещите реализация на пазара на труда изрази надежда, че събитието ще им помогне да намерят желаната от всеки работа. Той изрази благодарност и към дирекция „Бюро по труда“ – Добрич, които в изпълнение на политиката на Агенция по заетост са мост между работодателите и хората, търсещи работа.

В борсата участват фирми от различни сектори на икономиката, но сред най-търсените са инженерни специалности и технически изпълнители, обобщи директорът на дирекция „Бюро по труда“ Северина Савова.

След това Живко Желязков бе сред гостите на откриването на филателна изложба „Добрич филекс 2023“ от Български пощи, съвместно с Съюза на българските филателисти, Българска академия на науките - Научен архив, РБ „Дора Габе“, Българска филателия и нумизматика и със съдействието на филателно дружество „Добруджа“ и Областната пощенска станция. Поздрав към присъстващите гости, сред които филателисти, любители и бивши ръководители на добричкото подразделение на пощите, отправиха деца от СУ „Св. Кл. Охридски“. Гост на събитието бе и изследователят Александър Алексиев, който направи ценен подарък на РБ „Дора Габе“ – по един брой от в. „Турция“ от 1865 г., в. „Македония“ от 04.05.1871 г. – издаван от Петко Рачов Славейков, в. „Дунав“ от 1875 г. и в. „Напредък“ от 23.12.1876 г., в който водещ материал на първата му страница пространно отразява проведената Цариградска конференция. Преди да разгледа изложбата Живко Желязков, заедно с присъстващите други гости на събитието и ръководителя на Областната пощенска станция валидираха две марки, посветени на бележити българи от периода на Възраждането.
Актуално

съобщение

анкета