Комисия, назначена със заповед от областния управител, извършва проверка на реки и дерета

prev next

Съгласно утвърдения график за дейностите в момента Комисия, назначена със заповед на областния управител по график извършва проверка на състоянието на деретата, речните корита и водни басейни на територията на област Добрич. Припомняме, че такива проверки се извършват два пъти годишно – през пролетния и есенен сезони, за да се прецени състоянието им и набележат мерки за превенция срещу евентуални рискове от наводнения за населението. Живко Желязков, който е председател на Комисията, също се включи в огледите на речните корита и дерета.

След приключване на работата на Комисията, ще бъде изготвен протокол с констатации от състоянието на проверените обекти на територията на цялата област Добрич.
Актуално

съобщение

анкета