Живко Желязков поздрави служителите в общинските администрации

Живко Желязков, изпълняващ функциите на Областен управител на област Добрич, съгласно Заповед № ЧР-04-25/26.09.2023 г. поздрави служителите в общинските администрации на територията на областта по повод празника на българската община и местното самоуправление. В Поздравителния адрес Ж. Желязков изказва благодарност към всички служители за всеотдайната им работа, като отбелязва, че общинските администрации са тези, които посрещат ежедневно нуждите на хората и отговарят на все по-високите изисквания на хората. „Местното самоуправление и държавното управление са двете страни на публичната власт. Доброто взаимодействие на различните нива е онзи точен показател,  който най-вярно отразява функционирането на държавата като цяло“ – се казва в Поздравителния адрес до местните власти. Живко Желязков изразява надежда, че празникът ще донесе нова енергия и сили на всички и пожелава на служителите в общините от област Добрич здраве и благополучие в личен план.
Актуално

съобщение

анкета