Нормално тече подготовката за произвеждането на изборите за местни власти на 29 октомври

Нормално тече подготовката за избори за кметове и общински съветници, които ще се състоят на 29 октомври. Това заяви главният секретар на Областна администрация Румен Русев на среща, свикана от него, в която участваха представители на Общинските избирателни комисии, общините, Областна дирекция на МВР и представител на дружество „Сиела Норма“. В срещата бе уточнен ангажимента на всяка една институция в организационния процес по подготовката за изборите. Коментира се и организацията при доставка на изборни книжа, както и начина за доставка на машини за гласуване, в сроковете, посочени в Хронограмата по организацията и произвеждането на изборния процес, приета с решение на Централна избирателна комисия.

Главният секретар Румен Русев напомни на представителите на всички общини, че имат ангажимент да осигурят транспорт за ОИК след приключване на изборния ден до Централна избирателна комисия, където трябва да бъде предаден протокола от направения избор. Обсъдена бе и готовността по общини и комисии за произвеждане на втори тур, където не бъде избрана местна власт в първия.
Актуално

съобщение

анкета