Регионална борса на идеи по Корпоративна социална отговорност

     Целта на борсата е бизнесът да намери най- подходящите форми и партньори в сферата на корпоративната социална отговорност, а организациите на гражданското общество да получат практическа подкрепа за подобряване на социалната среда. Очакванията на организаторите /МТСП/ са държавата и общините да си сътрудничат с НПО и бизнеса за решаване на проблеми, които институциите не могат да решат сами. С реализирането на инициативата се предоставя възможност за решаване на обществено значими местни проблеми.

     Участие в борсата на 27 май /четвъртък/ ще вземат представители на МТСП и техни структури в областта,  общини, работодателски организации, синдикати, НПО. Гост от Камарата за търговия, индустрия и земеделие в Констанца ще сподели опит за отговорното предприемачество в Румъния.
Актуално

съобщение

анкета