Й. Костадинова обсъди в МОСВ екологични проблеми на област Добрич

Нуждата от действия за решаване на проблеми на територията на област Добрич, за които е нужно становище на експерти по опазване на околната среда, обсъди на работни срещи в Министерството на околната среда и водите областният управител Йорданка Костадинова.

Два основни приоритета постави тя – почистване коритото на река Батовска и достъпът до плаж Болата. Като областен управител Йорданка Костадинова търси решение и настоява е почистване коритото на река Батовска. „Това е дълго отлаган във времето проблем. Имало е проект преди 8 години, който обаче така и не е получил финансиране. Затова при срещата, която имах със зам.-министър на околната среда и водите Петър Димитров го поставих. Почистването на речни корита и дерета, там където има критични точки и риск от наводнения бе и тема на разговор при срещата ни – на областните управители, с премиера Николай Денков. Като резултат мога да заявя, че министър-председателят заяви, че за всички речни корита, дерета и друга такава инфраструктура, които попадат в първа категория на Плана за управление на риска от наводнения и се нуждаят от вземане на мерки, е осигурено финансиране за проекти и почистване. Отделно при срещата ми със зам.-министър Петър Димитров имам уверението му, че проект за почистване на река Батовска ще бъде съгласуван в спешен порядък“ – каза Й. Костадинова.

Другият сериозен проблем, който Й. Костадинова е поставила е плаж Болата и достъпът до него. В разговора заместник-министърът Петър Димитров е заявил, че пътят до плаж Болата е в защитена територия. С оглед спазването на европейското и българско законодателство и защита на биоразнообразието в защитената територия – опазване на растителните и животински видове, зам.-министър Димитров е бил категоричен, че достъпът на автомобили е абсолютно забранен. „Дискутирахме различни варианти и основно ще се работи по създаване на паркинг в село Българево, за което предстои да проведа среща с кметовете на община Каварна и село Българево за обособяване на подходящ терен. Желаещите да плажуват на Болата, ще се придвижват от паркинга до плажа с т. нар. шатъл буси. Общото мнение, че с обособяване на такъв паркинг ще се подпомогне и местната икономика, защото ще има възможност за създаване на търговски обекти, които да предлагат различни стоки“ – казва областният управител.

Тя заяви, че е обсъден и достъпът на рибарите до плажа, където те пускат на вода лодките си директно от колесари, теглени от джипове. „От МОСВ са категорични, че това е нарушение, за което ще бъдат налагани санкции и посочиха, че рибарите могат да ползват пристанищата в Каварна и Балчик“ – каза още Й. Костадинова.

Във връзка с приоритетната задача – оглед на речни корита и дерета, с цел превенция на наводненията и намаляване на риска областният управител вече издаде заповед за свикване на експертна комисия, която по график ще извърши оглед на състоянието на речните корита, деретата и язовирите на територията на област Добрич.

Сред обсъдените теми е и преместването на автоматичната измервателна станция за чистотата на въздуха от квартал „Добротица“ отново в центъра на града, за да бъдат адекватни и реални показателите, каза Й. Костадинова и допълни, че независимо от решението на Общински съвет град Добрич това да бъде направено, вече години наред Община град Добрич не е предприела стъпки в тази посока.
Актуално

съобщение

анкета