Областният управител предостави помещение за Център за услуги на гражданите на Здравната каса

Областният управител Йорданка Костадинова предостави помещение на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Добрич, в което да бъде изграден и функционира Център за информация и услуги за гражданите. Помещението се намира в сутеренната част на сградата на Областна администрация и е разположено между входовете на Областна администрация и РЗОК.

„Считам, че с обособяването и изграждането на Център за услуги и информация на това място, ще бъде решен един сериозен проблем на хората, казва областният управител Йорданка Костадинова и допълва: - „Липсата на достъпна среда е сериозен проблем за тези граждани, които имат затруднения с придвижването. Сградата, в която се помещава Здравна каса не разполага с асансьор, което на практика прави недостъпни специалистите за тях“.

Й. Костадинова проведе среща и с ръководството на Национална здравноосигурителна каса в столицата, в резултат на което е осигурено финансиране за проектирането и изпълнението на обекта в съответствие с изискванията.  
Актуално

съобщение

анкета