Йорданка Костадинова бе домакин на среща между бизнеса и народни представители от Добрички многомандатен район

Областният управител Йорданка Костадинова днес бе домакин на среща между народните представители от 8 Добрички многомандатен район, представители на бизнеса – председателят на Управителния съвет на една от най-големите работодателски организации КРИБ – Добрич, Галина Митева, представители на политическите сили и представители на местната власт в лицето на кмета и заместник-кмета на Община Тервел – Симеон Симеонов и Диана Илиев, които са партньори на КРИБ Добрич в реализацията на проект.

Й. Костадинова приветства присъстващите, като изрази надежда дискусията да бъде ползотворна. „Правилното планиране и сдружаването на регионално ниво е начинът да бъдем по-конкурентни и по-успешни.

Знаем всички, че работеща икономика означава по-добър живот за всеки гражданин на страната. Убедена съм, че всички, които днес сме тук имаме за цел постигането именно на благоденствието на хората – чрез адекватен отговор на предизвикателствата, намаляване на административната бюрокрация за бизнеса, повишаване на конкурентоспособността и развитие на региона ни.

Искам да благодаря на КРИБ – Добрич, които заедно с Община Тервел са извели препоръки за подобряване на процесите“ – заяви в обръщението си областният управител, след което предостави думата на Галина Митева от КРИБ – Добрич, която представи пред присъстващите изводите и предложенията, които са направени в резултат на изпълнение на проект „Партньорства за развитие“.

Г. Митева обърна внимание, че област Добрич е третата в страната по брой на намаляване на населението и подчерта, че всички заедно – институции, местна власт, работодатели и неправителствен сектор, трябва да работят за привличане на средства и увеличаване потенциала за развитие на областта. Митева обърна внимание също, че в новия програмен период финансирането е насочено към проекти, които са партньорски и фокусът е поставен върху привличане на интегрирани териториални инвестиции.

В рамките на изпълнявания проект и извършен мониторинг на изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие от общините в областта са направени и изводи, на база на които бяха представени препоръки за законодателни промени.

Народните представители Деница Сачева и Ертен Анисова, които присъстваха на срещата, благодариха за направените предложения и заявиха готовност за съвместна работа по усъвършенстване на нормативната база. Е. Анисова обърна внимание, че всички общини трябва да обединят усилия в създаването на съвременен туристически продукт „четири сезона“. Деница Сачева сподели, че счита за актуална дискусия, която трябва да е общ проект на всички - институции, политици, местни власти и неправителствен сектор, а именно как да бъдат привличани хора в област Добрич.

Всички участници в дискусията заявиха готовност за  съвместна работа. Областният управител Йорданка Костадинова в заключение изрази готовност да бъде медиатор на следващи работни срещи в полза на жителите на областта.
Актуално

съобщение

анкета