С Решение № 474 от 13 юли 2023 година Министерски съвет освобождава Здравко Здравков и назначава за областен управител Йорданка Костадинова.
Актуално

съобщение

анкета