Областният съвет за развитие проведе заседание

prev next

На основание чл. 52 ал. 2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие областният управител Здравко Здравков свика и проведе заседание на Областния съвет за развитие на Област Добрич, в изпълнение на чл. 50, т.2 от Правилника, свързана с една от неговите функциите,  а именно приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество. Участие в работата на заседанието взе и заместник областният управител г-н Атанас Дучев. Пред присъстващите членове на Съвета Здравко Здравков изложи накратко резултатите от участието си в Икономическия форум в рамките на Конгреса на местните власти на инициативата „Три морета“, провела се през месец май т.г. в Полша. В резултат на установените от областния управител на Добрич контакти в Областна администрация Добрич постъпи писмено предложение от воеводство Люблин, Полша, за партньорство. Предложението единодушно бе одобрено и бе гласувано „за“ присъединяване на област Добрич към Мрежата на регионите на инициативата „Три морета“.

Предстои решението на Областен съвет за развитие да бъде представено пред Министерски съвет.
Актуално

съобщение

анкета