Държавната комисия за енергийно и водно регулиране провежда обществено обсъждане за бизнес плана на „ВиК Добрич“ АД
Актуално

съобщение

анкета