Нуждата от създаване на Кризисен център за жертви на насилие се дискутира в Добрич

prev next

По иициатива на фондация „ Асоциация Анимус“ днес в Областна администрация Добрич се проведе работна среща с представители на общините, представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, представители на ОД МВР. Темата, която се дикутира бе нуждата от създаване на Кризисен център за жертви на насилие на територията на областта. Катя  Кръстанова от фондация „Асоциация Анимус“ представи данни за предходните две години – 2021 и 2022 г., за подадени заявления за защита от жертви на насилие и постановени незабавни закрили и постоянни такива от районните съдилища в областта. Според анализа на фондацията стана ясно, че е добре и има нужда една такава социална услуга да бъде създадена за жертви на насилие в областта. От своя страна представителите на общини споделиха, че разкриването на такъв тип специализирана услуга изисква капацитет, който за съжаление не може да бъде осигурен.

Припомняме, че съгласно изискванията на Закона за социални услуги областният управител свика и проведе работни срещи, в които общините от областта обсъдиха съвместно с представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ подготовката на анализи и предложения на база на анализите за нуждите от социални услуги. В указаните срокове общините предоставиха данни за социалните услуги на своя територия, които ще продължат да функционират както и намеренията си за разкриване на нови. Според указанията на Агенция за социално подпомагане, след обобщаване на данните за област Добрич, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ ще предостави информацията, която ще бъде част от Националната карта за социални услуги.
Актуално

съобщение

анкета