На Областна среща ще се обсъжда планирането на социалните услуги

     На първата Областна работна среща са поканени кметове, председатели на общински и обществени съвети, НПО, социални заведения и специализирани институции, предоставящи социални услуги в общността - държавна отговорност. Поканени са и всички журналисти, проявяващи интерес към темата.

     Присъстващите на събитието ще бъдат запознати с целите, обхвата и участниците в областното планиране на социални услуги, с ролята и задачите на всеки участник, със стъпките и методите на събиране на информация и анализ на ситуацията, както и с крайната цел на процеса - изработването на социалната стратегия на Област Добрич.

     Новият модел на планиране на социалните услуги се обсъжда на работни срещи в Областна администрация в малък формат в продължение на повече от месец. Специално създаденият Оперативен екип под ръководството на заместник областния управител д-р Катя Ганова, разяснява на представители на общини и социални структури конкретните задачи при подготовката на анализите, както и етапите в процеса на разработването на Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Оптимизирането на социалното планиране и създаването на дългосрочната стратегия, произтича от нормативните промени в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото приложение. Мотивите са продиктувани от новите тенденции в контекста на европейската политика и извеждането на социалните услуги като приоритет.

 

             

   

 
Актуално

съобщение

анкета