Създаването на веломаршрут в трансграничния район България – Румъния бе обсъден на работна среща в Кълъраш

prev next

Областният управител Здравко Здравков заедно с главния експерт „Регионално развитие и европейски програми“ Левент Назим участваха днес в работна среща, провела се в Кълъраш. Срещата е продължение на проведените заседания за създаване на Комитета за наблюдение на Програма Interreg VI-A Румъния-България и имаше за цел провеждане на по-широко обществено обсъждане на проект за създаване на веломаршрут в транграничния район по протежението на река Дунав от двете страни на реката, каза областният управител. Реализацията на един такъв проект ще подпомогне дребния и среден бизнес в пограничните райони на двете държави и ще насърчи и развие туристическия потенциал, добави Здравко Здравков. В работната среща участие е взел и Деян Димитров – заместник кмет в Община Генерал Тошево.
Актуално

съобщение

анкета