Областна комисия по заетост одобри държавния план-прием и допълнителния държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. за област Добрич

prev next

Днес – 23 февруари 2023 г., се проведе заседание на Областна комисия по заетост за разглеждане и одобрение на проект за държавен план-прием и допълнителен държавен план-прием на ученици след завършен 7 клас за учебната 2023/2024 г. в област Добрич. На заседанието, на което присъстваха представители на институции и общини, но не се отзоваха на поканата представители на работодателските организации, Светлана Василева – началник на Регионално управление на образованието Добрич представи изготвения проект, в който са отчетени както данните от общините и училищата, така и са спазени изискванията на държавната политика в сферата на образованието. При представянето му Василева заяви, че за новата учебна година броят паралелки за областта е намален на общо 52, при 56 броя за миналата учебна година и реализирани 53 бр. паралелки. Сред основните фактори, довели до редуциране на броя паралелки е намаляване броя на децата в областта, посочи тя. „Преди 15-20 г. завършващите 7 клас са били между 2500-3000 ученици. От 2018 г. до 2022 г. са вече между 1320 и 1390 ученици. За тази учебна година, по данни към 31.01.2023 г., са 1326 деца. За миналата учебна година бяха 1392 ученици или само за една година с 66 ученици по-малко, което изразено в паралелки е 2,5 паралелки“ – посочи Василева.

Тя заяви, че училищата са предложили общо 54 паралелки, като РУО редуцира две от тях – паралелка по дизайн в СУ „Д. Талев“ и паралелка в Обединено училище в с. Орляк, община Тервел. „Намаляването на броя се наложи, защото СУ „Д. Талев“ предлагат изцяло нова паралелка, но с профил, който се предлага и има ежегодно прием в други училища в областния град, а в Орляк е недостатъчен броят на децата“ – обясни началникът на РУО. След обработката на данните и направения анализ за изготвяне на проект на предложение за реализиране на прием на ученици след завършване на 7 клас в областта, експертите в образователното ведомство са направили и изводи за подобряване на качеството на образованието и спазване на държавната политика и затова Св. Василева се обърна с апел към представителите на общините да бъдат внимателни в преценките си за даване на съгласие за разкриване на маломерни паралелки в училищата. „Това води до забавяне на оптимизацията на училищната мрежа. От 24 училища в град Добрич в 9 има маломерни паралелки“ – посочи тя и добави, че средните училища трябва да се стремят да избягват дублиране на профили и професии, които се предлагат в професионалните гимназии.

Членовете на Областна комисия по заетост единодушно съгласуваха и одобриха предложения проект за държавен план-прием и допълнителен държавен план-прием за учебната 2023/2024 г., който Регионален инспекторат по образование – Добрич, в срок ще представи за одобрение в Министерство на образованието и науката.
Актуално

съобщение

анкета