Областният управител свиква консултации за състав на Районна избирателна комисия

На основание чл. 60 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1584-НС/02.02.2023 г. на Централна избирателна комисия областният управител Здравко Здравков свиква консултации с парламентарно представените в 48 Народно събрание партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители на 02 април 2023 г. Консултациите, съгласно горецитираното решение на ЦИК и публикуваната на сайта на Комисията Хронограма, ще се проведат на 05.02.2023 г. от 10.30 часа в зала „Европа“ в Областна администрация Добрич.

Всички парламентарно представени партии и коалиции са уведомени писмено, като в писмото са посочени и документите, които трябва да бъдат представени, в т. ч. и Декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК за съгласие от всяко лице да бъде предложено и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

С пълния текст на горецитираното решение на ЦИК, в което е приложена и посочената Декларация, можете да се запознаете на следния линк - https://www.cik.bg/bg/decisions/1584/2023-02-02

Консултациите са публични и на провеждането им могат да присъстват и представители на партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 
Актуално

съобщение

анкета