Областна комисия „Военни паметници“ проведе заседание

prev next

Днес – 31.01.2023 г., се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници“, което бе председателствано от секретаря на Комисията гл. експерт Красимир Куртев. Участие в работата на Комисията взе Радослав Симеонов - главен експерт в дирекция „Социална политика и политика на военно патриотично възпитание“ в Министерството на отбраната. Членовете на комисията разгледаха направените от общините предложения, като одобриха внасяне на искане за средства в Министерство на отбраната от Община Крушари за реновиране на паметника в село Александрия и от Община Генерал Тошево – за реновиране постамента на паметника на ген. Стефан Тошев.

Община Добричка също представи паметници в 6 населени места, но след разглеждане на документите и обсъждане Комисията единодушно реши, да се отправи искане за финансиране реновирането на военните паметници в селата Ловчанци и Житница, а документи с искане за средства за реновиране за паметник в село Владимирово да бъдат подадени следващата година, когато ще бъдат и дописани имена на загинали във войните. Одобрение не получиха предложените паметници в селата Самуилово, Козлодуйци и Смолница, тъй като за планираните от Община Добричка дейности по инфраструктурно оформление на пространство около паметниците не се предоставя финансов ресурс от комисията на военното министерство.

Община Генерал Тошево внесе нови анкетни карти на паметни плочи, на които през изминалата 2022 г. е извършен ремонт с общински средства за актуализиране на регистрите „Военни паметници“. Те бяха одобрени единодушно.

С изчерпване на дневния ред секретарят на Комисията закри заседанието.
Актуално

съобщение

анкета