Работна среща с ключова дума стратегия

   Поредна стъпка в тази посока бе направена на днешната координационно- информационна среща, която проведе Оперативният екип с кметове, председатели на общински и обществени съвети, директори на служби „Социално подпомагане".

     Областният управител Ж. Желязков запозна присъстващите с мотивите, които налагат новия модел на планиране на социалните услуги. Те произтичат от нормативните промени в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото приложение. Целта на промените е в контекста на европейската политика и новите тенденции за извеждането на социалните услуги като приоритет.

     На срещата бе презентирана настоящата ситуация на социалните услуги в Област Добрич от директора на РД „Социално подпомагане" Снежана Ванкова. Идейното задание за целия процес на подготовка на Областната стратегия бе представено от Мария Методиева, представител на НПО в оперативния екип. Тя визуализира целите, обхвата,  спря се обстойно на необходимостта от извършването на много отговорен и обстоен анализ по общини за оптимизирането на социалното планиране и разработването на стратегията, като за всяка стъпка  бяха фиксирани конкретни срокове.  

     Д-р Ганова обърна внимание на конкретните задачи по общини и необходимостта от много добро взаимодействие с оперативния екип, за да се постигнат очакваните добри резултати в определените срокове.

     През миналата седмица на обучение във Варна бе оперативният екип под ръководството на заместник областния управител д-р Катя Ганова, който бе консултиран от УНИЦЕФ в посока организиране на процеса на стратегическо планиране на социалните услуги. Оперативният екип от Добрич е получил висока оценка за работата си от консултантите по време на обучението, в което са участвали представители на Североизточен и Югоизточен райони за планиране.

    
Актуално

съобщение

анкета