158 фирми от област Добрич се включиха във второто за годината анкетно проучване за потребностите им от работна сила

Комисията по заетост към Областен съвет за развитие проведе заседание, на които бяха представени обобщени данни от второто за годината проучване за нуждите на работодателите от работна сила. Заседанието бе председателствано от заместник областният управител Атанас Дучев, а резултатите от анкетното допитване, извършено в периода м. септември 2022 г. до средата на м. октомври 2022 г. представи пред членовете на Комисията Атанас Йорданов от Дирекция „Бюро по труда“ – Добрич. Припомняме, че анкетното проучване се извършва два пъти годишно. То се провежда сред фирми, посочени в представителна извадка от Агенция по заетостта, която за горепосочения период наброяваше 215 фирми. А. Йорданов посочи, че анкетите са попълнили 158 от фирмите и отбеляза, че Дирекция „Бюро по труда“ в Добрич е постигнала най-висока успеваемост в страната.

Анализът на данните показва, че над 90 на сто от фирмите са с персонал до 9 наети лица – микропредприятия, 8.5 % са фирми с наети от 10 до 49 души и само 1.4 % са средните предприятия. Експертът в ДБТ сподели, че проучването показва, че 85.1 на сто от анкетираните предприятия не възнамеряват да наемат персонал в следващите 6 месеца, едва 11.1 % са заявили, че може да наемат хора, а близо 3.8 на сто дори са заявили, че ще освобождават персонал.

Комисията по заетост приключи заседанието с решение, обобщената информация от проведеното проучване да бъде предоставена на Агенция по заетостта.
Актуално

съобщение

анкета