Областният щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия проведе учение

prev next
     В изпълнение на разпореждане на министъра на вътрешните работи в област Добрич днес - 8 ноември 2022 г., се проведе областно учение на тема „Действие на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и съставните части на Единната спасителна система при радиационна авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества". Учението, кето се ръководи от областния управител Здравко Здравков, бе съвместно с Община град Добрич, като целта бе да се извърши проверка на системата за оповестяване на членовете на Областния щаб и да се повиши подготовката за реакция при възникване на ситуация. На учението присъстваха както представители на институциите, имащи пряко отношение при възникване на ситуация, така и представители на общините. Община град Добрич практически разигра схема за определяне на пунктове за раздаване на йодни препарати. В хода на учението бе уточнено времето, с което се разполага за реакция и се обсъдиха варианти за максимална реакция при необходимост.
     След приключване на мероприятието областният управител Здравко Здравков и директорът на Регионална здравна инспекция д-р Светла Ангелова дадоха кратък брифинг пред медиите за учението. Здравков сподели, че целта е проверка на степента на готовност на институциите, които отговарят за изпълнение на областния план за защита при бедствия, като допълни, че при възникване на ситуацията държавата е осигурила йодни таблетки за населението и препаратът е предоставен на всяка една община.
     Д-р Ангелова внесе пояснение, че при такива ситуации се дава на населението препаратът калиев йодид, като целта е йодна блокировка на щитовидната жлеза, която е една от най-важните в човешкия организъм. Тя добави още, че такива таблетки се дават на лицата от 0 до 40 години. „Когато хора над 40-годишна възраст приемат йодни препарати, са възможни много повече усложнения отколкото замърсяване с радиационен прах и блокирането на щитовидната жлеза води до риск от множество заболявания в т.ч. и злокачествени" - каза специалистът. Тя добави, че за всяка възраст и според ситуацията, дозировката е различна, за което се получават указания при раздаване на таблетките. Сред важните отметки, направени от специалиста, бе и тази че йодсъдържащи препарати могат да се приемат до 10 дни.
     При възникване на ситуация раздаването на йодни препарати става с решение на Министерски съвет и Националния щаб, като се посочват конкретните дозировки и периодичност на приемане. Всичко това се определя от възникналата ситуация. „Моля гражданите да не си закупуват сами таблетки от аптеките. Това на този етап е излишен разход за тях. Има осигурени от държавата" - обърна се с апел д-р Ангелова.
     Областният управител Здравко Здравков също апелира за доверие и подчерта, че държавата в лицето на всички институции има готовност да осигури максимална защита за хората при възникване на ситуаци. Той изрази надежда разиграното днес учение да не се налага да бъде прилагано на практика, но бе категоричен, че системата за оповестяване, държамата в лицето на институциите и общините имат готовност за реакция при нужда.
     Сред другите мерки, които са набелязани е осигуряването на чисти храна и вода за населението, указания за постигане максимална херметизация на жилищата.
Актуално

съобщение

анкета