Областният управител информира общинските епизоотични комисии за нуждата и възможностите за третиране срещу кафява ливадна пеперуда

На база подаден сигнал до областния управител от отдел „Растителна защита“ в Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Добрич, областният управител изпрати писмо до кметовете на общини в област Добрич с указания за спешно свикване на общинските епизоотични комисии във връзка с увеличения каламитет на кафява ливадна пеперуда. В сигнала специалистите от ОДБХ алармират, че разпространението на насекомото е в стадий трето поколение, което крие сериозни опасности от унищожаване на растенията. Проблемът е разискван и на държавно ниво и в тази връзка има издадена заповед на Министерство на земеделието и Министерство на околната среда и водите, с която се указват точните продукти за третиране. В Сигнала си до областния управител ОДБХ посочват конкретни продукти за прилагане.

Информация за ливадната пеперуда и препаратите за третиране може да намерите в прикачения файл.Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета