Областна епизоотична комисия проведе заседание и набеляза мерки за ликвидиране на огнище на инфлуенца в обект в село Стефаново

prev next
     Днес - 10.06.2022 г., в спешен порядък бе свикано и проведено заседание на Областна епизоотична комисия, което бе председателствано от заместник областния управител Тихомир Чобанов. Повод за свикване на комисията е констатирано първично огнище на инфлуенца във ферма в село Стефаново, сподели Чобанов и предостави думата на д-р Пенка Николова - началник в Областна дирекция безопасност на храните.
     Д-р Николова сподели, че огнището е установен при т. нар. пасивен контрол, прилаган в изпълнение на тригодишна програма /2022-2024 г./ за наблюдение здравето на животните. „По програма сме длъжни периодично да вземаме проби и изпращаме в лаборатория в столицата за констатиране на наличие или не на геном на заболяването. Така стана ясно, че животните от фермата са болни, въпреки че не се наблюдава смъртност. Има издадена заповед на директора на БАБХ за констатирано първично огнище и ние вече сме предприели действия за ликвидирането му" - сподели д-р Николова. За спиране разпространение на заболяването, са определени със заповеди също трикилометрова и 10-километрова зони, в които са забранени пазарите на животни и се повишават мерките за биосигурност. Д-р Николова посочи, че в 3 км зона влизат селата Стефаново и Бранище, където има обекти с птици. В 10-километровата зона ферми има в селата Стожер, Плачидол, Богдан, Дончево и кв. „Рилци" в Добрич, добави специалистът и припомни, че домашните птици и фуражите трябва да бъдат на закрито.
     Създадена е организация за умъртвяване по хуманен начин на заразените птици. Определен е и лицензиран терен, съгласно изискванията на нормативната уредба за загробването им. ОДБХ ще извърши дезинфекция на обекта.
     С изчерпване на дневния ред заместник областният управител закри заседанието.Актуално

съобщение

анкета