Г. Господинов заяви категоричното си мнение против закриване на съда в Каварна

prev next
     Областният управител Галин Господинов участва в организираното и проведено от Висшия съдебен съвет в залата на НЧ „Паисий Хилендарски" - Балчик, обществено обсъждане във връзка с нуждата от реформа на съдебната карта на страната. От страна на ВСС да чуят мнението на общността в Балчик бяха Даниела Марчева, Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова - членове на ВСС. Те споделиха, че е назряла необходимостта от реформа на съдебната карта, като подчертаха, че вече 50 години тя не е променяна.
     В залата да изложат мотивите си защо не трябва да се затваря съда в Каварна бяха както магистратите от районното съдилище, така и кметовете на общините Шабла и Каварна, чиито жители ползват услугите на съда в Каварна, председателят на ОбС Каварна, председателят на Окръжен съд Добрич, представители на Адвокатската колегия, на Прокуратурата. Дистанционно в общественото обсъждане се включиха и депутатите от 8 МИР, като от името на всички народни представители Мая Димитрова изрази твърдо становище против закриване на съда в Каварна и прехвърляне обслужването на гражданите от двете общини в съда в Балчик.
     Областният управител Галин Господинов също изрази категоричната си подкрепа за това районният съд в Каварна да продължи своята работа, като подчерта, че разстоянието между най-отдалечените населени места и съда в Балчик трябва да бъдат взети под внимание и осигурената транспортна свързаност. Не на последно място Г. Господинов изрази становище дали една такава стъпка ще подобри качеството на услугата - правораздаване.Актуално

съобщение

анкета