Областна комисия по заетост прие проект на Регионална програма за заетост

prev next
     Днес - 18.05.2022 г., от 10.00 часа в зала „Европа" в Областна администрация Добрич се проведе заседание на Областна комисия по заетост, председателствано от заместник областния управител Тихомир Чобанов. На заседанието се разгледа и гласува разработеният от определената работна група, съгласно методика на Агенцията по заетост и Министерство на труда и социалната политика, проект на Регионална програма за заетост за 2022 г.
      Ежегодно, съгласно изискванията на Закона за насърчаване на заетостта и в изпълнение на Националния план за действие по заетостта се определя бюджет и брой безработни лица, които могат да бъдат наети за периода на действие на програмата, като в Правилника за прилагане на закона са разписани ясно критериите, по които се прави разпределение за всяка една от областите в страната. Предвидените средства за област Добрич за Регионална програма по заетост през 2022 г. са в размер на 909 575 лв. за 174 работни места за 8-часов работен ден. За първи път за срока на осигуряване на субсидирана заетост - от 3 до 6 месеца, общините трябва да включат в определената им бройка и партньори от частния сектор. Предоставяните от държавния бюджет средства и брой работни места на 8-часов работен ден по общини са, както следва: община Балчик - 52 260 лв. - 10 работни места; Генерал Тошево - 162 006 лв. - 31 работни места; община град Добрич - 41 808 лв. - 8 работни места; община Добричка - 57 486 лв. - 11 работни места; община Каварна - 62 712 лв. - 12 работни места; община Крушари - 214 266 лв. - 41 работни места; община Тервел - 167 232 лв. - 32 работни места; община Шабла - 83 616 лв. - 16 работни места; Областна администрация Добрич - 67 938 лв. - 13 работни места. Областна администрация Добрич се отказа да ползва полагащата й се квота, която бе разпределена между общините в областта, а именно: община Балчик - 57 486 лв. - 11 работни места; Генерал Тошево - 172 458 лв. - 33 работни места; община град Добрич - 47 034 лв. - 9 работни места; община Добричка - 62 712 лв. - 12 работни места; община Каварна - 67 938 лв. - 13 работни места; община Крушари - 229 944 лв. - 44 работни места; община Тервел - 182 910 лв. - 35 работни места; община Шабла - 88 842 лв. - 17 работни места.
     В указания срок общините представиха своите предложения, които бяха обобщени от работната група. В заседанието, което се проведе на 18.05.2022 г. ДБТ - Добрич представи окончателен проект на Регионална програма за заетост за 2022 г. на област Добрич, чиято обща стойност е 922 727 лв., от които 907 582 лв. са осигурени от държавния бюджет, съфинансирането от общинските администрации е в размер общо на 12 550 лв., а от частните партньори на общините - 2 595 лв. Проектът предвижда наемане на 188 безработни лица, като се обхващат всички целеви групи на безработица и изпълнението на програмата покрива територията на цялата област. Заетостта на наетите ще е за период от 3 до 6 месеца и изпълнението ще започне в периода от 1 до 9 юни т.г. и трябва да приключи до 9 декември 2022 г.
     Членовете на Областна комисия по заетост единодушно одобриха предложения проект, в който само Община Добричка ще наема 22 безработни лица почасово, а всички други общини и партньорите от частния сектор - на пълен работен ден. Разпределението, съгласно методиката е, както следва: Община Балчик - 12 безработни лица, партньор на общината - 1 лице; Община Генерал Тошево - 32 безработни лица, партньор на общината - 1 лице; Община град Добрич - 6 безработни лица, партньор на общината - 3 безработни лица; Община Каварна - 12 безработни лица, партньор на общината - 1 лице; Община Крушари - 43 безработни лица, партньор на общината - 1 безработно лице; Община Тервел - 33 безработни лица, партньор на общината - 1 лице; Община Шабла - 16 безработни лица, партньор на общината - 2 безработни лица. Дейностите, за които се наемат безработни лица са „Работник озеленяване", „Общ работник", „Чистач/хигиенист".
     Проектът на Регионалната програма ще бъде изпратен в срок до 20.05.2022 г. за утвърждаване в Министерството на труда и социалната политика.Актуално

съобщение

анкета