Галин Господинов участва в работна среща на областните уравители

prev next
     По инициатива на областния управител д-р Владимир Йолов Областна администрация Шумен беше домакин на работна среща на областни управители от Централна и Североизточна България. В разговорите участваха областните управители на Варна Благомир Коцев, на Добрич Галин Господинов, на Русе Анатоли Станев, на Търговище Станимир Парашкевов, на Разград д-р Деян Димитров, на Габрово Ралица Манолова,заместник-областният управител на Силистра Минчо Йорданов и заместник-областният управител на Шумен Николай Колев.
     На срещата бяха коментирани текущи проблеми в дейността на областните администрации с цел да се търсят общи решения по важните теми. Обсъдена беше необходимостта от обща стратегия по отношение имотите държавна собственост, които се управляват от областните управители. За този вид собственост е наложително да бъдат приложени конкретни мерки с оглед нейното недобро състояние и невъзможност да бъдат поддържани тези обекти със собствени средства на администрациите. Акцент в дискусията беше прилагането на общ подход за създаване на проектна готовност на областните администрации за кандидатстване с проектни предложения по програми с мерки за енергийна ефективност. За целта е важно да бъде осигурено финансиране и да се организира в най-кратки срокове извършване на енергийни одити и разработване на технически проекти и количествено-стойностни сметки за реализиране на проекти за енергийна ефективност на сгради държавна собственост под управление на областните управители.
     Областните управители коментираха актуални проблеми във ВиК сектора, като в разговорите се включиха Владимир Барзов- съветник на Министър-председателя на Република България, доц.д-р инж. Галя Бърдарска- експерт по интегрирано управление на водните ресурси и експерти хидроинженери. Основните проблеми в дискусията бяха свързани с функциите на Асоциациите по ВиК, невъзможността да бъде оказван ефективен контрол на ВиК операторите при сега действащата нормативна база и правомощията на областните управители като председатели на Асоциациите по ВиК. Коментирана беше идеята за обновяване и събиране в единен регистър на информацията за ВиК системите и водоизточниците за постигане на ефикасност при управлението на сектора. Подробно поставените проблеми ще бъдат обсъдени на втора експертна работна среща.
     На срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с недостатъчните средства за почистването на речните легла извън границите на урбанизирана територия, подобряване на координацията с териториалните структури на държавната администрация, оптимизиране работата на областните комисии по безопасност на движението по пътищата.Актуално

съобщение

анкета