Областният координационен щаб взе решение да се премине в дистанционна форма на обучение за част от учениците в областта

prev next
     Днес - 12.10.2021 г., областният управител Васил Карапанчев свика и проведе заседание на Областния координационен щаб /ОКЩ/ към Областен съвет по здравеопазване във връзка с плавния и траен ръст на регистрирани заболели от Sars-Cov-2. Пред присъстващите секретарят на ОКЩ и директор на РЗИ д-р Светла Ангелова представи кратък отчет на епидемиологичната обстановка за последните три седмици, в които се отчита плавен и постоянен ръст на регистрираните и проучени случаи на заболели от коронавирус в областта. В отчета си пред членовете на ОКЩ д-р Ангелова посочи, че няма община, която да не е засегната, а броят на контактните лица расте лавинообразно всеки ден. „Само от данните от вчерашния ден (11.10.2021год.) имаме нови 8 положителни случая в учебно-възпитателната сфера, които ще обусловят ново увеличение на карантинираните."- посочи още секретарят на ОКЩ и директор на РЗИ. Тя представи и данни за поставените дози ваксина срещу коронавирус в областта за последните три седмици, които са както следва - за периода 20-26.09.2021 г. - 964 дози, за периода 27.09.- 03.10.2021 г - 1024 дози, за периода 04.10. - 10.10.2021 г. - 915 дози.
     Директорът на РЗИ информира, че за месец септември 2021 г. починалите в област Добрич са 53 лица, а за периода 01.10.2021 г. - 11.10.2021 г. - 26 лица.
     С цел ограничение на разпространението на заболяването, директорът на РЗИ предложи да се въведе за срок от 15.10.21 г. до 30.10.21 г. неприсъствено обучение за учениците от пети, шести, осми, девети, десети и единадесетите класове от училищата и гимназиите в областта, както и да се извършва строг филтър при ежедневния прием на децата в детските ясли и градини. Началникът на Регионално управление на образованието Светлана Василева предложи още да се засили контролът и да не се допускат ученици в заведения за хранене и развлечения, както и присъствено обучение да се води на ученици от слети паралелки, където са сформирани такива с ученици от седми или дванадесети клас.
     След обсъждането областният управител В. Карапанчев подложи на гласуване следното обобщено предложение:
     - от 15 октомври 2021 г. да се преустанови присъствения учебен процес и да се въведе дистанционна форма на обучение за учениците от пети, шести, осми, девети, десети и единадесетите класове от училищата и гимназиите в областта, което да продължи до 30.10.2021 г., когато отново ще се проведе заседание и ще се извърши оценка на ефекта от въведената мярка;
     - запазва се присъствено обучение за ученици от слети паралелки, сформирани с ученици от седми или дванадесети клас;
     - засилва се контролът на входа в детските заведения;
     - не се допускат непълнолетни лица в заведения за хранене и развлечения без пълнолетен придружител. Контролът се възлага на ОД МВР.
     Единодушно членовете на ОКЩ гласуваха и одобриха така предложените мерки.
     С изчерпване на дневния ред областният управител Васил Карапанчев закри заседанието.

 
Актуално

съобщение

анкета