1024 дози ваксини срещу COVID-19 са поставени в областта за изминалата седмица

     За периода от 27.09.2021 г. до 03.10.2021 г. в област Добрич са регистрирани и проучени общо 331 случая на COVID-19, 40 са хоспитализирани, 8 пациенти са преминали през ОАИЛ, информират от Регионална здравна инспекция Добрич. За посочения период положителни медицински лица са регистрирани три - 2 медицински сестри, 1 санитар. Учители - 10, ученици - 32, персонал в детски заведения - 2.

     За горепосочения период общият брой изследвани с RT - PCR тестове и бързи антигенни тестове за  COVID-19 лица от областта в лаборатории в страната е 1082. Общият брой карантинирани лица за областта е 933.

През периода са поставени 1024 дози ваксина срещу COVID-19 в областта.

    От Регионална здравна инспекция Добрич съобщават обобщена информация за регистрирани с положителен резултат за коронавирус в организирани детски и ученически колективи за периода от 20.09.2021 г. до 03.10.2021 г. (предходните две седмици), които са както следва: учители - 19, ученици - 50, деца от детски заведения - 3, персонал от детски заведения - 4.

     Карантинирани лица от детски и ученически колективи, които са в карантина към 04.10.2021г.:

- 22 ученици от четвърти „а" клас и 2 учители на ОУ „Антим Първи", гр. Балчик - до 06.10.2021 г.;

- 4 ученици от смесена паралелка първи и втори клас на ОУ в с. Кардам - до 06.10.2021 г.;

- 6 ученици от единадесети „б" клас на ЧУ „Р. Цончев", гр. Добрич - до 07.10.2021 г.;

- 17 деца и 2 лица от персонала на ДГ № 12, филиал на ул. „Дунав" 16, гр. Добрич - до 07.10.2021 г.;

- 10 ученици от трети клас на ОУ в с. Зърнево, общ. Тервел - до 06.10.2021 г.;

- 24 ученици от единадесети „б" клас на ПМГ „Ив. Вазов", гр. Добрич - до 08.10.2021 г.;

- 16 ученици от седми „б" клас на СУ „Н. Й. Вапцаров", гр. Ген. Тошево - до 06.10.201 г.;

- 20 ученици от осми „б" клас и 19 ученици от девети „в" клас на ПГТ „П. К. Яворов", гр. Добрич - до 08.10.2021 г.;

- 22 ученици от девети „а" клас на СУ „Д. Талев", гр. Добрич - до 08.10.2021 г. и 15 ученици от четвърти „б" клас - до 06.10.2021 г.;

- 15 ученици от единадесети „а" клас на ПГТО „Д. Михайлов", гр. Тервел - до 07.10.2021 г.;

- 15 ученици от осми клас и 13 ученици от десети клас на ПЗГ „Тимирязев", гр. Каварна - до 08.10.2021 г. и 10 ученици от единадесети „а" в същото училище - до 09.10.2021 г.;

- 13 деца и 2 лица от персонал от ДГ в с. Подслон, общ Добричка;

- 6 учители от СУ „Н. Й. Вапцаров", с. Карапелит, общ. Добричка - до 08.10.2021 г.;

- 25 ученици от десети „а" клас на ФСГ „В. Левски", гр. Добрич - до 08.10.2021 г.;

- 22 ученика от шести „в" клас на СУ „П. Р. Славейков", гр. Добрич - до 09.10.2021 г.;

- 22 ученици от десети „б" клас на СУ „Ст. Караджа", гр. Каварна - до 06.10.2021 г.;

- 13 деца и 4 лица от персонала на ДГ в с. Пчеларово, общ. Ген. Тошево - до 08.10.2021 г.
Актуално

съобщение

анкета