Заседание проведе Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

prev next

Днес – 10 септември 2021 г., се проведе заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата, в което чрез онлайн връзка участие взеха и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП). Комисията бе председателствана от заместник областния управител Здравко Здравков, който откри работата й и предложи дневен ред за неговото протичане, приет от всички членове.

Първа точка бе отделена за безопасността на децата и учениците по повод наближаващия старт на учебната година. Представители на институциите и общини, имащи отношение по осигуряване на пътната безопасност гарантираха, че предвидените в плана мерки са изпълнени. В отговор на питане от страна на представителите на ДАБДП за това дали са създадени комисии по безопасност на движението в общините, представителите на местните власти докладваха за сформирани такива комисии, които са задължителни по закон в общини с над 300 хил. жители – община град Добрич, както и сформирани такива, които предстои да бъдат одобрени на заседания на общинските съвети в общини с жители под 300 хил. души. Поясняваме, че съгласно нормативната база наличието на такива комисии е задължително в общини с над 300 хил. население, докато в общини с под 300 хил. жители сформирането на такива комисии от местните власти е с пожелателен характер.

По втора точка от дневния ред се обсъди подготовката на общинската и републиканска пътна мрежа по отношение безопасните условия на движение през есенно-зимния период. В докладите си представителите на общини отчетоха извършени текущи ремонти и изкърпване на улици и пътни настилки на своите територии. Посочено бе, че част от общините вече са стартирали процедура за избор на изпълнител за зимно поддържане. От Областно пътно управление докладваха, че е извършено косене и просветляване, както и са подменени вертикална и хоризонтална маркировка по републиканска пътна мрежа през населените места и извън тях.

В последната точка от дневния ред се обсъдиха нерегламентираните състезания с автомобили в населените места – т. нар. гонки и дрифтове. Началникът на сектор „Пътна полиция“ Жулиян Минев посочи, че основно такива нерегламентирани надпревари се организират в Добрич и допълни, че от началото на годината досега са наложени санкции на 26 водачи за участия в гонки и други нерегламентирани мероприятия, криещи рискове за участниците в движението. Минев отправи апел към членовете на комисията и най-вече към представителите на общините – да обръщат внимание на гражданите и своевременно да се подават сигнали на тел. 112, за да може максимално бързо екипи на полицията да установяват нарушителите и предприемат действия. „Проверката, която направих при дежурните в Областна дирекция МВР показа, че няма нито един постъпил сигнал от граждани на тел. 112. Санкционираните са установени по време на дежурства на екипите при изпълнение на поставените им задачи“ – добави началникът на „Пътна полиция“.

С изчерпване на дневния ред Здравко Здравков закри заседанието.
Актуално

съобщение

анкета