Избран е изпълнител по обществена поръчка за водно охранителна дейност на неохраняеми плажове в област Добрич

     „БЖСС Св. Никола" ЕООД - Варна, е единствената фирма, подала оферта в обявената от областния управител обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2021 г. на територията на неохраняеми морски плажове в област Добрич: „Космос", "Крапец-север" (част 2), „Шабла", „Добруджа-Север 1", „Добруджа-Север 2" - на територията на община Шабла; „Болата" - община Каварна, и „Моби Дик" - община Балчик". Припомняме, че обществената поръчка бе обявена в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки" на 31.05.2021 г.
     На 12.07.2021 г. бе подписан договор за изпълнение за срок на действие 60 календарни дни, но не по късно от 15.09.2021 г.
     Изпълнителят има ангажимент да спазва изискванията за осигуряване на водно спасяване, утвърдени в програмата за организация на този водноспасителна дейност за летен сезон 2021 г. на Министерство на туризма. Ангажимент на изпълнителя, спечелил обществената поръчка е осигуряване на 9 броя стационарни спасителни поста на посочените морски плажове в област Добрич, с най-малко по двама спасители на всеки пост. Работното времена спасителните постове е от 8:00 часа до 18:00 часа ежедневно за срока на действие на договора.Актуално

съобщение

анкета