Със заповед на областния управител е назначена комисия за проверка на сигнал за проблеми с водоподаването в областта

     Областният управител Васил Карапанчев издаде заповед, с която назначи комисия, която да извърши проверка по сигнал за проблеми с водоподаването на територията на област Добрич. Сигналът за проблемите е подаден до министър-председателя Стефан Янев и Министерство на регионалното развитие. В него се посочват различни проблеми, свързани с качеството и доставката на вода в населени места в областта, както и за регулярно водоподаване.
     Назначената комисия извършва проверка на всяко едно от посочените в писмото обстоятелства. Асоциация по ВиК на територията на област Добрич изготви писма до институциите, имащи отношение по компетентност по някои от посочените в сигнала обстоятелства. След приключване на проверката ще се изготви доклад, който ще бъде изпратен до премиера Ст. Янев и МРРБ.Актуално

съобщение

анкета