Електронни адреси на прокуратурите в цялата страна за подаване на сигнали за нарушения и престъпления, свързани с изборния процес

     Пълният текст на съобщението и електронните адреси на прокуратурите в цялата страна - https://prb.bg/bg/news/aktualno/52122-elektronni-adresi-na-prokuraturite-v-tsyalata-strana-za-podavane-na-signali-za-n

      В изпълнение на ангажиментите си по организацията и съблюдаване законността и прозрачността по провеждането на изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. областният управител Васил Карапанчев обявява, че сигнали относно нарушаване на изборния процес и политическите права на гражданите могат да се подават и на имейла на Областна администрация Добрич - governor@dobrich.government.bg . По всеки един сигнал ще бъде осигурена бърза реакция от компетентните органи, за да се гарантира законосъобразното провеждане на изборите за народни представители, заявя В. Карапанчев.
Актуално

съобщение

анкета