ЦИК определи правилата за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, с подвижна избирателна кутия

     Гласуването на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли ще се извършва по приетите от централната избирателна комисия правила, при спазване на всички противоепидемични мерки. Не се допуска гласуването на карантинираните или изолираните избиратели в подвижни избирателни кутии, предназначени за хората с трайни увреждания.

     Цялото решение на ЦИК може да видите на следния адрес https://www.cik.bg/bg/decisions/350/2021-06-30
Актуално

съобщение

анкета