ГОТОВНОСТ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ЗИМАТА

prev next
 

     Около този извод се обединиха присъстващите вчера на срещата, свикана от Областния управител във връзка с готовността на областта за работа при усложнени зимни условия. В съответствие със заповед на Областния управител, представители на общини и ведомства информираха за свършеното до момента: изготвени са общинските планове за действие, маршрутите и организацията за почистване в населените места, актуализирани са списъците на кризисните щабове. Извършена е профилактика на всички ел. и В и К- съоръжения, ремонти на автомобили и сграден фонд. Готовност има и в 87-те училища в областта. Директорът на ОД „Гражданска защита" инж. Живко Гочев обърна внимание, че евентуални проблеми биха създали недовършените ремонти по пътищата, както и цените за снегопочистване, които не са актуализирани от 3 години. Във връзка с новия телефон 112, който функционира на територията на цялата Добричка област, той уточни, че това е система, която регистрира събитие или ситуация, подадена от потърпевш гражданин, но явяването след сигнал, е възможно само, ако пътищата позволяват това.

     От изказванията стана ясно, че се обръща много сериозно внимание  от страна на общини и ведомства по отношение организацията и транспортирането на  болни на хемодиализа и родилки, както и адекватното реагиране въобще при възникване на бедствени ситуации.

 Наред с това, от ОД „Полиция" апелираха за добра координация с Националния кризисен щаб, а с оглед  коректното  информиране на гражданите,   бе предложено да се подава на медиите официална информация от МВР или Областна администрация.

     Областният щаб за координация и действие при усложнена зимна обстановка прие докладите на общините и областните структури, с уговорката за задължителен синхрон между институциите при евентуални екстремални  условия.

     На работната среща, ръководена от Областния управител Ердинч Хаджиев, присъстваха заместник областните управители Олга Задгорска, Владимир Калчев и гл. експерт „ОМП" Божидар Бонев.
Актуално

съобщение

анкета