Областният управител свика работна среща по проблемите на водоподаването в село Стожер

     Областният управител Васил Карапанчев свика и проведе работна среща по проблемите на водоподаването в село Стожер, на която присъстваха изпълнителният директор на „ВиК - Добрич" АД инж. Тодор Гикински, председателят на ОбС Добричка д-р Ердинч Хаджиев, кметът на общината Соня Георгиева, както и инж. Росен Павлов - ВиК експерт в Асоциация по ВиК, и двамата заместник областни управители.
     Участниците в срещата обсъдиха ситуацията и възможни варианти за намиране на решение. Изпълнителният директор на водното дружество предложи вариант, за който може да се търси възможност за реализиране.
     В заключение Васил Карапанчев призова инж. Гикински да изготви становище с предложения вариант, който да бъде предоставен на Община Добричка и Асоциация по ВиК в Областна администрация Добрич, а от своя страна кметът Соня Георгиева и председателят на ОбС Добричка изразиха готовност да внесат и подложат на гласуване предложението на водното дружество.Актуално

съобщение

анкета