Подготовката за изборите за народни представители на 11.07.21 г. върви по график

     Подготовката за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. върви по график, съгласно Хронограмата на Централна избирателна комисия. Днес областният управител Васил Карапанчев, придружен от главния секретар на Областна администрация Добрич, съвместно с председателя на Районна избирателна комисия Добрич, директора на Регионална здравна инспекция, представители на ОД на МВР и „Информационно обслужване" направиха оглед в зала „Добротица" и на място обсъдиха организацията за приемане на протоколите след края на изборния ден. На място бяха коментирани и противоепидемичните мерки, които трябва да бъдат спазване по време на изборния процес. Същите са публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването на адрес
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ukazaniya-za-provezhdane-na-izborite-za-15-06-21/
     Припомняме, че областният управител В. Карапанчев проведе работна среща с кметовете на общините в областта, на която присъства и председателят на РИК Добрич във връзка с организацията на изборния процес. Подготовката бе обсъдена и с директора на Областна дирекция на МВР Добрич Явор Колев. Областният управител обръща внимание, че организацията за нормалното протичане на изборите е приоритетна задача за всички институции, имащи отношение към процеса и припомня, че съгласно Изборния кодекс не се допуска политическа агитация в държавните административни структури и звена. Специално внимание да се обърне от политическите сили при провеждане на предизборната кампания, като не се допуска струпване на хора и не се пренебрегват противоепидемичните мерки, апелира още В. Карапанчев.Актуално

съобщение

анкета