Живко Желязков предаде ключа на област Добрич на областния управител Васил Карапанчев

     На основание чл. 143, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 19а, ал.2 от Закона за администрацията, с Решение № 427 от 27 май 2021 г. Министерски съвет освободи Живко Желязков като временно изпълняващ длъжността областен управител на област Добрич. Със същото решение Министерски съвет назначи за Областен управител на Добрич Васил Петров Карапанчев.
     Днес, 27 май 2021 г., в 9.00 часа в присъствието на представители на медиите Живко Желязков предаде символичния ключ на област Добрич на Васил Карапанчев, като му пожела проблемите да са по-малко и да надгражда за по-доброто развитие на област Добрич. Васил Карапанчев изрази благодарност за гласуваното му от министър-председателя доверие и заяви, че ще работи прозрачно и ще положи максимални усилия за осигуряване на честни и прозрачни избори.Актуално

съобщение

анкета