Политическите партии и коалиции не постигнаха съгласие за ръководните длъжности в РИК

prev next
     Днес - 16.05.2021 г., от 10.00 часа в зала „Европа" на Областна администрация Добрич, областният управител Красимир Кирилов свика консултации с ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции - Коалиция „ГЕРБ - СДС", ПП „Има такъв народ", Коалиция „БСП за България", ПП „Движение за права и свободи", Коалиция „Демократична България - Обединение" и Коалиция „Изправи се! Мутри вън!". На консултациите присъстваха и представители на средствата за масова информация.
     Провеждането на консултациите е във връзка със задължението на областния управител за определяне състава на Районна избирателна комисия /РИК/, съгласно изискванията на чл. 60 от Изборния кодекс и Решение № 5-НС от 12.05.2021 г. на Централната избирателна комисия.
     Главният секретар на Областна администрация Румен Русев извърши проверка на представените документи и областният управител Красимир Кирилов откри консултациите, като запозна участниците в тях с Решение № 5-НС/12.05.2021 г. на ЦИК, в частта за общия брой на членовете на РИК Добрич. „Съставът на РИК е с общ брой 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели, секретар и членове, като съотношението между партиите и коалициите от партии е, както следва: за коалиция „ГЕРБ - СДС" - 4 членове, ПП „Има такъв народ" - 3 членове; коалиция „БСП за България" - 2 членове; ПП „Движение за права и свободи" - 2 членове; коалиция „Демократична България - Обединение" - 1 член; и коалиция „Изправи се! Мутри вън!" - 1 член." - посочи Кр. Кирилов и даде думата на представителите на политическите сили да направят своите предложения.
     Коалиция „ГЕРБ - СДС" заявиха, че искат да заемат поста председател на РИК и предлагат Цонка Велкова. От ПП „Има такъв народ" заявиха, че има резон коалиция "ГЕРБ - СДС" да предлагат лице за председател и пожелаха техен представител да заеме една от двете позиции зам.-председател на РИК. Коалиция „БСП за България" заявиха желание поста секретар да бъде за представител на политическата сила. Такова желание заяви и представителят на ПП ДПС, който посочи, че в ЦИК партията има тази позиция и изрази становище, че е редно и в РИК разпределението да бъде спазено. От коалиция „Демократична България - Обединение" заявиха, че нямат претенции за някой от ръководните постове в комисията и предлагат член. Представител на коалиция „Изправи се! Мутри вън!" заяви, че не е съгласен с предложението на коалиция „ГЕРБ - СДС" и пожела техен представител да заеме председателското място в РИК.
     В дискусиите, по така направените предложения стана ясно, че нито една политическа сила не е направила заявка за втория пост на зам.-председател на РИК, в резултат на което от „Демократична България - Обединение" заявиха, че нямат против да заемат поста, но ако коалиция „Изправи се! Мутри вън!" имат желание, то те не са против. Това предложение срещна подкрепа от всички политически сили, като спорна и обект на нови дискусии остана позицията на секретар на Районна избирателна комисия.
     Областният управител Красимир Кирилов припомни, че ако не се постигне консенсус, то документите с протокол от проведените консултации ще бъдат изпратени в Централна избирателна комисия, която да вземе решение за състава на РИК и разпределение на длъжностите и обяви 10 минути почивка.
     След почивката Кирилов отново възобнови заседанието като се обърна първо към двете политически сили, имащи желание техен представител да е секретар на РИК - коалиция „БСП за България" и ПП ДПС. Представителите и на двете политически сили потвърдиха желанието си категорично. След това Кр. Кирилов припомни на участниците в консултации какви предложения са били направени - за председател от коалиция „ГЕРБ - СДС", за зам.-председатели от ПП „Има такъв народ" и коалиция „Изправи се! Мутри вън!" и за секретар - от ПП ДПС и коалиция „БСП за България". Тъй като не постъпиха нови предложения, нито възражения срещу така представените факти от нито една политическа сила, областният управител Красимир Кирилов обяви, че закрива консултациите и съобщи, че постъпилите документи от политическите сили заедно с протокол от проведените консултации ще бъдат изпратени в Централна избирателна комисия за служебно назначаване на РИК Добрич за предстоящите парламентарни избори.
Актуално

съобщение

анкета