Областна епизоотична комисия проведе регулярно заседание

prev next
     Днес - 28.04.2021 г., се проведе заседание на Областна епизоотична комисия, свикано и председателствано от областния управител Красимир Кирилов. При откриване на заседанието Кр. Кирилов обърна внимание на членовете на комисията, че трябва стриктно да се следи за регистрация на животновъдните обекти - както стопанските, така и тези от т. нар. тип „заден двор" за лично ползване, след което предостави думата на д-р Пенка Николова - началник отдел „Здравеопазване" в ОДБХ Добрич да представи актуалната обстановка в областта.
Д-р Николова заяви, че до момента няма регистрирани случаи на Африканска чума по свинете, нито пък на Инфлуенца по птиците в област Добрич. „Има приета програма и се изпълняват мероприята по профилактика във всички обекти, където се отглеждат свине в областта" - увери д-р Николова. Тя добави, че редовно се извършват проверки и по отношение на спазване на мерките за биосигурност и не са констатирани пропуски и нередности. „Нямаме издадени предписания и наказателни постановления" - каза д-р Николова.
     По отношение на заболяването Инфлуенца по птиците, специалистът също отчете, че досега не са регистрирани положителни резултати в областта в животновъдни обекти или задни дворове и се обърна с апел към горските и ловни стопанства да се обръщат към ОДБХ при намерени мъртви птици в дивата природа. „Досега нямаме констатирани случаи, но едни такива изследвания ще ни помогнат да знаем дали има от вируса в дивата природа при нас" - каза началникът на отдел „Здравеопазване" в ОДБХ Добрич.
В заключение д-р Николова обърна внимание върху новите елементи, касаещи ликвидиране на огнище на Инфлуенца, като сподели, че съгласно заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните, собствениците на животновъдни обекти вече сами изготвят план за хуманно умъртвяване на птиците с посочен график и място за загробване, който се одобрява и съгласува от директора на съответната областна дирекция на агенцията.
     Преди да закрие заседанието областният управител Красимир Кирилов изиска от общините да проведат заседания на епизоотичните комисии на своя територия, на които да се обсъдят мерки за противодействие и неразпространение на заразяване със заболяванията сред животните, и представят протоколи.Актуално

съобщение

анкета