Комисия по заетост одобри проект на Регионална програма за заетост на област Добрич за 2021 г.

prev next
     Днес - 16.04.2021 г., се проведе заседание на Комисия по заетост към Областен съвет за развитие, на което бе разгледан и гласуван проект на Регионална програма за заетост на област Добрич за 2021 г. Заседанието бе открито от заместник областния управител Живко Желязков, който припомни, че предвидените средства от държавния бюджет са в размер на 253 527 лв., с които се осигурява заетост за 53 лица на 8-часов работен ден. „На проведеното на 8 април т.г., заседание Областна администрация Добрич се отказа от полагащите й се бройки в полза на общините и бе избрана работна група и одобрена методика, по която да се направи оценка на предложенията. В указания срок всички общини са подали своите предложения и в резюме проектът на Регионална програма за заетост на област Добрич възлиза на 253 446 лв., с които ще се осигури заетост на 61 лица от целевите групи" - посочи Желязков. Той добави, че съгласно заявленията на общините 35 лица ще бъдат наети на 8-часов работен ден, а 26 лица ще са наети на непълен работен ден - 8 души на 4-часов работен ден, 18 души на 7-часов работен ден. Всички общини планират стартиране на програмата от 1 юни т.г. с продължителност 6 месеца без Община Крушари, където са заложили продължителност на програмата 5 месеца. Главният експерт Кемал Асан припомни, че всяка една община предвижда средства за осигуряване на работно облекло, материали и транспорт до работното място, където това е необходимо, за наетите.
     Проектът бе приет единодушно и в указания срок - 20.04.21 г., ще бъде представен за одобрение в Министерство на труда и социалната политика.Актуално

съобщение

анкета