Заседание на Областната епизоотична комисия

     Румънските лабораторни изследвания са потвърдили, че става въпрос за огнище на високо патогенен вирус на птичия грип от тип H5N1. Открити са 49 мъртви птици в две стопанства в Летеа и са взети мерки за внимателно наблюдение на района, където живеят около 300-400 души. Всички птици във фермата ще бъдат унищожени, а около мястото ще бъде наложена 6-километрова защитна зона, обградена от 20-километрова зона на "висок риск".

     Това е първият потвърден случай на птичи грип в Европейския съюз от март 2009 г., когато вирусът беше открит в Германия.

     Със заповед на генералния директор на Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС) се разпорежда привеждането на Регионалните служби в повишена епизоотична готовност, незабавно организиране на заседания на областните и общинските епизоотични комисии за предприемане на спешни мерки за предотвратяване възникването на заболяване на територията на страната. Организира се постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био- сигурност в промишлените птицевъдни обекти и в „задните" дворове.

     Обявен е национален телефон: 02 915 98 42 и мобилни телефони: 0885 66 09 50 и 0886 399 745 в случай на завишена смъртност.

     РВМС също обявява „горещ" телефон: 602 237 и мобилен: 0888 953 425.

     От своя страна, директорите на РВМС ще разпоредят на собствениците и управители на птицевъдни обекти и „задни дворове" съответни мерки, свързани  с недопускане на свободно движение на птиците извън дворовете, недопускане на контакт между диви и домашни птици, правила за съхраняване на фуражите и разделно отглеждане на домашните птици.

     Веднага след заседанието на комисията, Областният управител  издаде заповед, която ще бъде  изпратена до кметовете на общини  за свикване на общинските епизоотични комисии и предприемане на превантивни  мерки с оглед предотвратяване   възникването на заболяване на територията на областта.

 

 
Актуално

съобщение

анкета