16 април - Ден на българската Конституция

Уважаеми госпожи и господа,

представители на юридическата общност в област Добрич,

 
 

         За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя по повод Деня на Конституцията и празника на българските юристи - 16 април!

        Като областен управител и лично от свое име изразявам уважение и респект към Вас, хората посветили се на една от основните човешки ценности - отстояване върховенството на закона и защита правата и интересите на гражданите в непрестанно търсене на истината и справедливостта

        Приемете искрените ми благопожелания за здраве и удовлетвореност от работата Ви. Нека празникът Ви зареди с енергия, за да продължите да прилагате закона без страх и с увереност!

 

            Честит празник!

    

  С уважение,

 

 КРАСИМИР КИРИЛОВ

Областен управител на област Добрич
Актуално

съобщение

анкета