31 март е последният ден, в който поставените под карантина или изолация, подават заявление за гласване с подвижна избирателна кутия

     На 31 март 2021 г. в 17,30 часа, изтича крайният срок, в който може да се заявление за упражняване правото на вот с подвижна избирателна кутия на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация. Заявленията, лицата, желаещи да гласуват на парламентарни избори за народни представители, подават пред кмета на общината, кметството или кметския наместник по постоянен адрес на избирателя, поставен под карантина, или по настоящ адрес, ако лицето вече е регистрирано за гласуване па настоящ адрес. Това гласят указанията на Централна избирателна комисия. На своята интернет страница ЦИК посочва, че заявлението се подава саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс; подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс; заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис; електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.
      Съветът на Районна избирателна комисия е всеки избирател да направи справка за номера и адреса на своята избирателна секция на интернет страницата на Главна дирекция „ГРАО" на адрес: https://www.grao.bg/elections/ .
      Целта е да не се получава струпване на гласоподаватели в деня на вота в коридорите на сгради, в които се помещават две и повече избирателни секции. В тази връзка ВрИД областен управител на област Добрич Румен Русев обръща внимание на имащите право на глас добруджанци, да спазват противоепидемичните мерки. „За първи път ще се произведат избори в епидемична обстановка, криеща риск за здравето на хората. В тази връзка навсякъде са предприеми действия и ще има хора, които в изборния ден - на 4 април, ще следят да няма струпване на хора пред секциите, както и такива, които ще извършват на определени периоди от време дезинфекция на контактните повърхности. В самите секции дезинфекцията ще се извършва от членовете на СИК. Въпреки това апелирам всеки да бъде отговорен и да спазва 1,5 м дистанция, да бъде с маска, покриваща носа и устата. В изборното помещение маската може да се свали за кратко, когато избирателят бъде помолен от член на СИК. Препоръчително е да се ползват ръкавици, както и всеки да носи свой личен син химикал, с който да се разпише след упражняването на вот" - припомня указанията на здравните власти Р. Русев.
      Централна избирателна комисия публикува на своята интернет страница нагледни видео материали за предстоящия вот за народни представители, които имащите право на глас могат да се видят на следните адреси: https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/covid19
и https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video_subtitles
      РИК Добрич публикува одобрен Образец на бюлетина за Осми изборен район - Добрички, който може да види в прикачения файл.
      Подготовката за изборния ден тече нормално и тази седмица по график общините ще получат бюлетините и другите изборни документи, нужни за провеждането на изборния процес. Съгласно договора между Министерство на вътрешните работи и фирмата, спечелила поръчката за доставка на машини за гласуване, устройствата ще бъдат доставени в секциите с над 300 избиратели в областта.


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета