С Постановление Министерски съвет отпусна 12 890 лв. за строителство на нова сграда на ДГ „Слънчице“

     В бр. 22 от 16.03.2021 г. на Държавен вестник е публикувано Постановление № 86 от 11.03.2021 г. на Министерски съвет, с което се отпускат допълнителни трансфери по бюджетите на общините за образователна инфраструктура. Средствата на обща стойност 2 079 673 лв. са по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. Сред общините, по чийто бюджети ще бъдат преведи допълнителни средства е и Община град Добрич. Трансферът е в размер на 12 890 лв. за изграждане на нова сграда на детска градина № 10 „Слънчице".Актуално

съобщение

анкета